KZP2023

Podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2023 (7-8 grudnia) przeprowadzona zostanie sesja naukowa. Naukowcy, studenci oraz doktoranci będą mieć możliwość przedstawienia wyników swoich prac podczas sesji wystąpień ustnych lub sesji plakatowej. Uczestnikiem sesji może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym. Doniesienia zjazdowe zostaną opublikowane w książce abstraktów wydanej przez Instytut Ochrony Zdrowia.

Zgłoszenie udziału w sesji naukowej Kongresu Zdrowia Publicznego 2023 możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać TUTAJ.

W ramach Kongresu planowane jest przeprowadzenie czterech tematycznych sesji naukowych w formie wystąpień ustnych:

Prezentację (wraz ze streszczeniem oraz formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać do 3 grudnia 2023 r. drogą e-mailową w formie załączników na adres Organizatora: kzp2023@ioz.org.pl. Prezentację należy zapisać w formacie PowerPoint lub pdf.

Ponadto istnieje możliwość zgłaszania doniesień naukowych w formie plakatów elektronicznych. Temat sesji plakatowej: „Zdrowie publiczne w Polsce i na świecie – aktualne wyzwania”. Plakaty będą udostępnione uczestnikom Kongresu drogą e-mailową i omówione podczas dyskusji zamykających prezentacje prac naukowych.

Cyfrowe wersje plakatów w plikach pdf (format A4) wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać drogą mailową w formie załączników do 3 grudnia 2023 r. na adres Organizatora: kzp2023@ioz.org.pl.

Dla autorów najlepszych prac i wystąpień przewidujemy nagrody.

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.

 bot